Afgewerkte gevelelementen

Gevelelementen die in een fabriek zijn geproduceerd en afgewerkt.

De kozijnen en deuren zijn al geplaatst en de betimmeringen zijn naar wens betimmerd. Dit heeft een gunstig effect op het onderhoud en is bovendien kostenbesparend. Het gebruik van afgewerkte gevelelementen beperkt de bouwtijd aanmerkelijk, bovendien zijn er minder handen nodig op de werkplaats.